top of page

Çalışma Alanlarımız

01. Aile Hukuku

Bölenler Hukuk Bürosu, aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Bölenler Hukuk Bürosu aile hukukuna ilişkin olarak;

  • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi

  • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi

  • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri

  • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım

  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

  • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi

bottom of page