top of page

Çalışma Alanlarımız

05. İcra ve İflas Hukuku

Bölenler Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında olan deneyimi ile soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca hukuk büromuz ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Bölenler Hukuk Bürosu Ceza Hukukuna ilişkin olarak;

  • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki vekilliği ve sanık müdafiliği

  • Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,

  • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,

  • Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,

  • Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,

  • Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,

  • İcra iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi,

bottom of page