top of page

Çalışma Alanlarımız

06. İdare Hukuku

Bölenler Hukuk Bürosu, iş hukukundan (işçi-işveren ilişkisinden) kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulması ve işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ayrıca işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanması muhtemel diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü de hukuk büromuzun sunduğu hizmetler arasındadır. 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

  • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

  • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,

  • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,

  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,

  • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,

  • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,

bottom of page