MAKALELER

 
 
 
 

Bilişim Suçları

 
Bilişim suçları Türk ceza kanunumuzun 10. bölümü olan Bilişim Alanında Suçların 243 ve 245 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

243. Madde bilişim sistemine girme suçu

1- ‘’Bir bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar ... Devamını oku
 

Cumhurbaşkanı'na Hakaret

 
Türk Ceza Kanunumuzun 299.maddesinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır .Suçun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza 1/6 oranında artırılır,bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması,adalet bakanının iznine bağlıdır’ olarak düzenlenmiştir.

Devle... Devamını oku
 

Hakaret

 
Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu 125. maddesi ve devamında yer almaktadır ve şu şekilde tanımlanmıştır.’Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil yada olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi , üç yada iki ... Devamını oku
 
 

Kasten Yaralama

 
Türk Ceza Kanunu vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünün 86.maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır ‘’Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’’.

Bu suçun konusunu ... Devamını oku
 

Ceza Avukatı Nedir?

 
Hukuk sistemimizde ceza avukatlığı adı altında ayrıca bir branş yoktur. Halk arasında ceza davalarıyla daha çok ilgilenen avukatlara ceza avukatı denmektedir. Ceza avukatı suç işleyen kişilerin suçun işlenmesinden sonra başlayan ceza soruşturması veya yargılaması sırasında hukuki yardım yapan ... Devamını oku
 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

 
Öncelikle HAGB kararı kişinin hayatına bir kısıtlama getirmeden adli sicilinin bozulması ve haklardan mahrum bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla kabul edilen kişiye verilen şarta bağlı ikinci bir şans veya af olarak özetlenebilir.

Kişi hakkında verilen cezanın belli bir süre içinde sonuç ... Devamını oku
 

Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir?

 
Türk Ceza Kanunun 81. maddesinde ‘Bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü düzenlenmiştir.Nitelikli halleri de TCK madde 82 de düzenlenmiş olup kanunun koruduğu temel hukuki değer insanın yaşam hakkıdır.Suçun nitelikli şekilleri

A-tasarlayarak öldürme,

B-... Devamını oku
 

Tehdit

 
Türk Ceza Kanunun 106.maddesinde düzenlenen tehdit suçu ,failin bir başkasına, kendisinin yada yakının yaşamını vücut dokunulmazlığı yada cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden yada mal varlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden ... Devamını oku
 

Tutuklama

 
Tutuklamanın nedenleri Ceza Muhakemesi Kanunu m. 100 de ,’’Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delililerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü ... Devamını oku
 

Göçmen Kaçakçılığı

 
Göçmen kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunun 79.maddesinde düzenlenmiştir.

Bu suç için olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Bu suç ile ilgili tutukluluk süresi en çok bir yıldır.Zorunlu hallerde altı ay kadar uzatılabilir.
Göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs ,suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.

Faili... Devamını oku