top of page

Çalışma Alanlarımız

02. Şirketler Hukuku

Bölenler Hukuk Bürosu, kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı ortaklı birçok şirkete, şirketler hukukunun alanına giren bütün konularda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Şirketler hukuku alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

  • Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ve şirketlerin tasfiye sürecinin yürütülmesi,

  • Şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması, hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması,

  • Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması,

  • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb),

  • Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

bottom of page